Mijn cliënt kan zijn administratie niet meer aan …

In je werk kom je veel bij cliënten thuis en draag je bij aan hun welzijn. Bijna altijd ben je bezig met de lichamelijke - en soms ook geestelijke – vragen van je cliënt. Misschien dat je het wel eens opvalt dat de cliënt niet meer goed voor zijn administratie en financiële zaken kan zorgen. En er is geen familie die dat voor jouw cliënt kan op pakken. Of de cliënt laat het liever niet aan zijn of haar familie over.

 

De cliënten, en hun vraagstukken

Als voorbeeld noemen we Hilda (niet haar echte naam), zij is alleenstaand, heeft een zwakke gezondheid, en wordt slachtoffer van een reorganisatie omdat zij nieuwe ontwikkelingen niet meer bij kan benen. Zij is tweede helft 50. Zij is erg verdrietig, komt na enkele maanden niet meer uit haar bed, en verwaarloost zichzelf, haar huis en haar financiën. De huisarts heeft haar naar de GGZ doorverwezen waar zij tijdelijk opgenomen is geweest. Ze heeft nu begeleiding maar ook ondersteuning nodig bij het (weer) op orde krijgen van haar financiën.

Of de heer Van der Linden. Onverwachts overlijdt zijn vrouw, en hij – 86 jaar oud – blijft alleen achter. Hij was al een beetje vergeetachtig en liet al jaren alles aan zijn vrouw over. De heer Van der Linden heeft thuiszorg en gaat enkele dagen per week naar een ontmoetingscentrum, onderdeel van een grote ouderenzorgorganisatie. Hij is niet meer in staat om zijn administratie zelf bij te houden.

En dan Maria. Maria wordt op haar 16devoor het eerst moeder. Dan komt zij in de hulpverlening en wordt duidelijk dat zij licht verstandelijk beperkt is. Een paar jaar daarna wordt zij opnieuw moeder. Nu heeft zij begeleiding van een voorziening gespecialiseerd in de zorg voor licht verstandelijk beperkte cliënten. De begeleiding is erop gericht dat zij zo snel mogelijk weer zelfstandig kan wonen. Dat betekent dat aanvullend ondersteuning nodig is om Maria te leren hoe zij met geld om moet gaan.

Ondersteuning

In dergelijke situaties kunnen we deze ondersteuning verzorgen. Dat kan op twee manieren. 

In de situatie van Maria is dat in de vorm van een rechterlijke beschikking, dat betekent dat de rechter een bewindvoerder aan wijst. We noemen dat beschermingsbewind. De bewindvoerder neemt tijdelijk alle financieel administratieve taken over en keert Maria leefgeld uit. 

Bij Hilda is beschermingsbewind zeker een mogelijkheid, maar budgetbeheer kan ook. In het laatste geval stellen Hilda en de bewindvoerder samen een overeenkomst op en Hilda blijft toegang houden tot haar eigen bankrekeningen.

In de omstandigheden waarin de heer van der Linden verkeert, zou beschermingsbewind een mogelijkheid kunnen zijn. Deze keuze hangt ook af van wat de mantelzorgers, de kinderen van de heer van der Linden willen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De contracten voor bewindvoering en budgetbeheer zijn wettelijk bepaald evenals de tarieven. Ook de werkwijze, die altijd start met een kennismaking en een intake, is vastgelegd. Daarmee is het helemaal helder en duidelijk wat de cliënt kan verwachten. 

Maandelijks wordt aan de cliënt gerapporteerd welke werkzaamheden hebben plaats gevonden en verantwoord welke financiële transacties zijn uitgevoerd. 

Het doel van zowel bewindvoering als budgetbeheer is et bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt, dat betekent dat het tijdelijke ondersteuning is. Ofschoon in de situatie van de heer van der Linden dat waarschijnlijk niet aan de orde is.

De tarieven voor budgetbeheer en bewindvoering zijn formeel vastgelegd. De cliënt betaalt deze kosten zelf. Echter: in het geval dat de cliënt onvoldoende middelen heeft om dit te betalen, kan een beroep op bijzondere bijstand worden gedaan.

Als je ziet dat meer ondersteuning gewenst is….

Mocht je zien dat jouw cliënt deze ondersteuning nodig heeft, dan kun je hem hier kort iets over vertellen. Het komt ook vaak voor dat de huisarts aankaart dat bewindvoering noodzakelijk is geworden. Bewindvoerders zijn dan te raadplegen.

Aeneavitaal biedt expertise op het gebied van de bewindvoering aan. De medewerkers van Aeneavitaal hebben ervaring in de zorg en zijn bekend met de meest voorkomende situaties waarin een cliënt kan verkeren. Meer informatie is te vinden op: www. aeneavitaal.nl. 

 

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!

Meer van deze coach

Velen van ons zullen het herkennen… Je gaat naar een bijeenkomst waar allemaal mensen zullen zijn die je niet kent. Of je gaat voor het eerst... Lees meer
In je werk kom je dagelijks lastige mensen tegen. Dit kan in allerlei soorten en maten zijn. Extreem arrogante mensen, afstandelijke mensen,... Lees meer
TIP 1: Weet wat jouw werkdruk veroorzaakt Met hard werken en een hoge werkdruk is in principe niets mis. Belangrijk is dat je het gevoel... Lees meer

Meer van deze coach

Wat is een zelfbeeld en hoe ontstaat het? Een zelfbeeld is een beeld dat je over jezelf hebt gevormd in de loop van je leven. Het omschrijft... Lees meer
Af en toe even niks doen, is veel belangrijker dan men in eerste instantie zou verwachten.  We leven in een tijdperk waarin iedereen... Lees meer
Heb jij plezier in je werk, maar raak je soms gefrustreerd door de werkdruk, het tekort aan collega’s, de toenemende administratieve last?... Lees meer