Wie zorgt er voor jou?
29 januari Door Margreet Ridder 0 reacties 

In mijn vorige column schreef ik dat je, wil je het volhouden tot aan je pensioen, ook goed voor jezelf moet zorgen. Maar hier ligt niet alleen een taak voor jou als zorgprofessional, hier ligt ook een taak voor je werkgever. Duurzame inzetbaarheid is daar een mooie term voor. Het zegt zoveel als: we moeten zorgen dat we iedereen aan boord houden. 

Haal ik mijn pensioen wel? 

Laatst zag ik een oud-collega. Ze werkt nog in hetzelfde ziekenhuis waar wij samen met de opleiding begonnen. Ze zei: ‘Ik vraag me echt af hoe lang ik het nog volhoud. Die onregelmatige diensten, al die bijscholing, die verplichte toetsen. Het wordt steeds zwaarder.’ Een terechte zorg. Iedereen is het erover eens dat er meer mensen bij moeten in de zorg. Maar voordat het zover is, moeten die mensen worden geworven, worden opgeleid en worden ingewerkt. En dat in een tijd waarin de beroepsbevolking steeds kleiner wordt.  Daarom is het des te belangrijk dat organisaties structureel inzetten op die duurzame inzetbaarheid van de mensen die er nu al zijn. En dat hoeft heus niet ingewikkeld te zijn. 

Wat kun je doen?

Een langdurig zieke medewerker is heel duur voor de organisatie. Het is voor je werkgever belangrijk dat jij gezond aan het werk blijft. Dat is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid van jullie samen. En daarin is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Enkele ideeën:

Vraag naar een goede cursus

Informeer bij je leidinggevende naar een goede cursus over omgaan met werkdruk en stress. In veel organisaties zijn die er al, en anders kun je misschien zelf iets zoeken. Het is vaak ook mogelijk om de kosten bij je werkgever te declareren. Hoe meer mensen binnen een organisatie aangeven dat ze hier behoefte aan hebben, hoe groter de kans dat dit structureel gefaciliteerd wordt. Denk niet dat je geen invloed hebt; die heb je wel. Kaart het aan bij de OR of bij de VAR. Zorg dat je samen werkt aan die duurzame inzetbaarheid. Informeer bij de HR afdeling, daar werken adviseurs die zich specifiek met dit thema bezig houden.  

Steek de koppen bij elkaar

Steek de koppen bij elkaar en zet het thema in je team op de kaart. Organiseer bijvoorbeeld een teambijeenkomst waarbij je met elkaar uitwisselt over die werkdruk waar iedereen zich zo druk over maakt. En bespreek de volgende belangrijke punten:
Hoe ervaart iedereen de werkdruk? Wat zijn de knelpunten en hoe gaat iedereen daar individueel mee om? Wat kun je zelf doen om hier minder last van te hebben? Wat zijn goede tips die je van je collega’s kunt krijgen? Wat zijn dingen die jullie nu al kunnen doen om minder last te hebben van de werkdruk? Denk aan het opfrissen van bepaalde afspraken en protocollen. Is dat echt nodig? Kan dat ook anders? 

Het is wel belangrijk er geen ‘klaag-maar-raak’ avond van te maken. Ben je bang dat dit snel zal gebeuren dan is het misschien handig om iemand van buiten het team te vragen om dit te begeleiden. 

Tijdens een lezing over een onderzoek naar werkdruk in de zorg vertelde de onderzoeker dat meerdere teams die een bijeenkomst als deze hebben georganiseerd daar heel positief over waren. Door het thema op tafel te leggen en er echt serieus naar te kijken til je het boven het wandelgangenniveau en je maakt gebruik van de wijsheid van de groep. De teamleden kregen meer begrip voor elkaar en er werden concreet oplossingen verzonnen om de werkdruk direct wat te verlagen. Een mooie uitkomst van een avondje de koppen bij elkaar. 

Plezier in je werk

Dus als het gaat om de vraag wie zorgt er voor jou? Dan mag je van je werkgever echt wel iets verwachten. Zoek samen naar de manieren die jou helpen zodat je met plezier je werk kunt blijven doen. Dat zal je werkgever ook fijn vinden. 

 Ik ben Margreet Ridder, ik begeleid teams en zorgprofessionals met teamontwikkeling en leiderschap.