De 10 rollen van een leidinggevende
24 september 0 reacties 

Waar of niet waar? Als leidinggevende ben je de baas. 
 

……..


Het antwoord is niet waar. Als leidinggevende ben je namelijk heel veel, maar niet dé baas die zegt wat collega’s moeten doen en daarmee uit. Als leidinggevende ben je onderhandelaar, probleemoplosser, boegbeeld en nog veel meer. Heb jij een leidinggevende functie? In dit artikel lees je welke 10 rollen je allemaal in jezelf zou moeten kunnen aanspreken om daarmee je team tot een gemotiveerde, efficiënt werkende groep mensen om te toveren. 

 

Stuur jij een team aan? Dan weet je ook dat dat meer vraagt dan alleen vertellen welke werkzaamheden je collega’s moeten doen. Leidinggeven betekent switchen tussen verschillende rollen. Tenslotte vraagt goed leiderschap de ene keer om sturing en de andere keer om advies. Henry Mintzberg, een bekend management-expert, duidde de 10 verschillende rollen waartussen je als leidinggevende continu schakelt. Net wat de situatie vraagt, zet je in. 

3 categorieën 

Omdat alle activiteiten die een manager doet enorm variëren, verdeelt Mintzberg de 10 rollen over 3 categorieën: interpersoonlijk contact, informatie verwerken en besluitvorming. Met ‘interpersoonlijk contact’ wordt al het contact tussen de leidinggevende en de mensen in zijn of haar omgeving verstaan. Dat zijn dus onder andere collega’s, Raad van Bestuur, cliënten, etc. Hoe je als manager alle informatie ontvangt, filtert, omvormt, doorgeeft en analyseert valt onder ‘informatie verwerken’. Besluiten nemen kan je op veel verschillende manieren doen. De bijpassende rollen horen bij de categorie ‘besluitvorming’. 

10 rollen van een manager

  1. Boegbeeld                               (interpersoonlijk)

Als leidinggevende lig je onder een vergrootglas. Je vertegenwoordigt de afdeling of de organisatie en daarmee wordt er extra op je gelet. Wees je bewust van deze voorbeeldfunctie en onthoud: practice what you preach!

  1. Leider                                        (interpersoonlijk)

Als leider stuur, steun, motiveer en beoordeel je je medewerkers. Je helpt je collega’s hun talenten te ontwikkelen en zorgt ervoor dat iedereen hun werkplek als prettig ervaart.

  1. Verbinder                                 (interpersoonlijk)

Tussen jouw team, jouw baas en externe partijen sta jij in de rol als verbinder. Je weet in die hoedanigheid welke partijen je aan elkaar koppelt en netwerken is je tweede natuur. 

  1. Observator                              (informatie verwerken)

Welke interne en externe informatie van belang is voor jouw team en hoe je deze analyseert, komt tot uiting in je rol als observator. Daarmee doorzie je ook wat relevante kansen en bedreigingen zijn. 

  1. Informatieverstrekker        (informatie verwerken)

Als leidinggevende ben je een soort doorgeefluik van informatie binnen en buiten de organisatie. In je rol als informatieverstrekker geef je deze informatie door aan je team. 

  1. Woordvoerder                        (informatie verwerken)

Jij bent de vertegenwoordiger van de organisatie en/of afdeling. Zodoende fungeer jij als woordvoerder naar hogerhand en de buitenwereld. 

  1. Ondernemer                           (besluitvorming)

Hoe je inspeelt op veranderingen, hoe je de koers voor de toekomst uitstippelt en je afdeling en/of organisatie hierin meeneemt, komt tot uiting in je rol als ondernemer. 

  1. Probleemoplosser                (besluitvorming)

Als leidinggevende is problemenoplosser jouw middle name… Onverwachte gebeurtenissen, een crisis op z’n tijd; jij raakt er niet door uit het veld geslagen en weet altijd wat te doen. 

  1. Middelentoewijzer                (besluitvorming)

Met middelen wordt zoveel bedoeld als financiën, medewerkers, machines, materialen, etc. Je zet deze optimaal en efficiënt in, zodat alle activiteiten van je team en/of organisatie kunnen worden uitgevoerd.

  1. Onderhandelaar (besluitvorming)

Als onderhandelaar behartig je de belangen van je team en/of organisatie richting belanghebbenden. Denk hierbij aan salarisonderhandelingen, maar ook de inkoop van materialen.


Wil je je verder ontwikkelen als leidinggevende? De HappyCampus van HappyNurse biedt leiderschapsprogramma’s op maat! Check happycampus.nl/opleidingen