De laatste dagen: een (te) weinig besproken onderwerp
21 maart 0 reacties 

“Benoem de dood.” Het is de duidelijke boodschap van Leonie Vogels. Als psycholoog, trainer en coach staat zij hen bij, die weten dat de dood dichtbij komt. Tijdens het congres ‘Zorg rondom het levenseinde’ op 28 maart deelt Leonie haar inzichten rondom dit, veelal onbesproken, beladen onderwerp in de zorg. 

 

Zoveel aandacht er is voor de patiënt waarvoor nog van alles mogelijk is, zo weinig weten we nog te zeggen als er geen opties meer zijn. Dat mag beter vindt Leonie Vogels. “De meeste mensen zijn bang voor de dood. Daarom gaan ze het onderwerp uit de weg. Maar wat ik zie, is dat praten juist helpt. Alleen al om de laatste wensen kenbaar te maken en deze dus ook uit te kunnen voeren.”  

Maak het bespreekbaar

Zo’n 65% van de mensen wil thuis sterven, maar uiteindelijk gebeurt dit daadwerkelijk maar bij 35%... Alleen daarom al is de dood bespreekbaar maken belangrijk. Heb je dit als verpleegkundige niet eerder gedaan of merk je dat je telkens aarzelt als het moment zich aandient het erover te hebben? Dan kan Leonies lezing je die eerste drempel over helpen. 

Workshop

Leonie: “Voor de dood moet je de tijd nemen. En beseffen dat iedere stervende anders in elkaar zit. Die verschillende typen komen aan bod tijdens mijn lezing. Handig, want als je weet wie je voor je hebt, kan je daar ook de communicatie op afstemmen. Stemstijlen noemen we dat. Wil je daarover trouwens meer weten, kom dan in de middag naar de workshop. Dan ga ik er dieper op in.” 

 

Lees hier meer over het congres ‘Zorg rondom het levenseinde’.