Vijf vragen over… emotiedetectie voor geluk
1 augustus 0 reacties 

Welke rol kan technologie spelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Kan technologie ons bijvoorbeeld helpen om het geluk van patiënten en cliënten te vergroten? Erwin Meinders gelooft van wel en doet samen met Severinus onderzoek naar het objectief opsporen van emoties via slimme sensortechnologie. 

Dr. ir. Erwin Meinders werkt al meer dan 20 jaar in de technologie en innovatie. Hij is binnen TNO verantwoordelijk voor het AMSYSTEMS Center, een onderzoekscentrum gericht op het ontwikkelen van industriële 3D printsystemen. Daarnaast is hij eigenaar/ oprichter van Mentech Innovation, een bedrijf voor innovaties in de zorg. 

Tijdens het congres ‘Verstandelijk beperkt én dement: herkennen en erkennen’ op 15 september zal hij een presentatie geven over emotiedetectie voor meer geluk. Wij stelden hem alvast vijf vragen.

 1. Kun je wat meer vertellen over het onderzoek naar emotiedetectie? 

  ​“Mensen met een ernstig verstandelijke beperking en/of dementie kunnen vaak moeilijk hun emoties, pijn of stress uiten. Twee jaar geleden zijn we daarom het project Rosa gestart, om te onderzoeken of je met behulp van slimme sensortechnologie en biofeedback op een objectieve manier emoties kunt bepalen. Het doel hiervan is dat je in een vroeg stadium kunt zien of iemand spanning opbouwt, waardoor je iemand eerder kan helpen en zodoende escalaties voor kunt zijn. Daarnaast draagt inzicht in het emotionele welbevinden bij aan het vergroten van het geluk van deze doelgroep. Met gedragsdeskundigen, artsen, enthousiaste medewerkers van Severinus, Fontys en Mentech Innovation werken we samen in dit project.” 
   
 2. Hoe kwam je op het idee?

  “Naast mijn werk in de hightech industrie, ben ik al heel lang betrokken bij activiteiten voor verstandelijk gehandicapten. Ik heb reizen begeleid voor mensen met een beperking en ik ben reeds jaren vrijwilliger bij Severinus, een zorgorganisatie in Veldhoven voor mensen met een verstandelijke beperking. De directe aanleiding voor het project was dat een van de jongens binnen Severinus met wie ik elke week zwem, een slechte dag had. Zijn woonhuisbegeleider vertelde dat hij die dag had rondgelopen met een wringende schoen maar dat hij deze discomfort (of wellicht pijn) niet zelf had aangegeven. Toen ontstond het idee: ‘Zou het niet mooi zijn als wij objectief pijn kunnen meten en daarmee eerder kunnen signaleren als er wat aan de hand is?’ Vanuit die gedachte zijn we breder gaan kijken en zijn we gaan onderzoeken of we objectief emoties kunnen meten, zoals stress en pijn, en ook geluk.” 
   
 3. Hoe werkt het? 

  “We werken momenteel met een meetband die met behulp van sensoren de hartslag en de bewegingsenergie van mensen meet. Met de metingen kijken we of er een verband is tussen de variaties in hartslag en bewegingsenergie en de gemoedstoestand van iemand. We combineren daarbij de metingen met analyses van het gedrag van iemand. Hoe reageert iemand in een bepaalde situatie en wat geven de metingen aan? Daarnaast ben ik vorig jaar het bedrijf Mentech Innovation gestart dat momenteel een nieuwe sensor ontwikkelt die nog meer biofeedback signalen kan meten en combineren. Er zijn veel parameters die je aan de buitenkant van een lichaam kan meten en die ons iets vertellen over wat zich binnen die persoon afspeelt. Denk aan gezichtskenmerken, geluid, huidgeleiding, transpiratie, ademhaling, zuurstofsaturatie. Het is de uitdaging om de juiste combinatie signalen te koppelen aan een bepaalde emotie. Er zijn zo’n vier basisemoties die we graag willen identificeren en we kijken welke combinatie van parameters daarvoor bepalend zijn. Daarnaast moet de sensor goed door de doelgroep te verdragen zijn en geen last veroorzaken. Het moet niet snel irriteren of snel afgedaan worden.” 
   
 4. Wat hopen jullie te bereiken? 

  “Emotiedetectie kan voor mensen met een verstandelijke beperking heel veel meerwaarde bieden. Wij hopen hiermee het geluk en de kwaliteit van leven van de Severinus-bewoners te vergroten. Door objectief emoties te meten, kun je signalen van onvrede eerder signaleren. Ook op momenten dat er even geen zorgverlener in de buurt is, kun je bijvoorbeeld via een app een seintje krijgen dat iemand zorg nodig heeft. Emotiedetectie biedt daarmee ook mogelijkheden voor de ouderenzorg en de verslavingszorg. Daarnaast kan deze technologie voor andere toepassingen gebruikt worden. Bij Severinus wordt momenteel de Tovertafel, een zorggame waarbij de deelnemers door aanraking geprojecteerde beelden zoals bewegende blaadjes of vlinders kunnen veranderen,  ingezet om de sociale cohesie tussen en de interactie met bewoners te vergroten. Als je in het spel ook emoties van de deelnemers meeneemt, kun je de interactie in het spel nog verder verrijken. Ook buiten de zorg zijn talloze toepassingen, zoals entertainment, E-commerce en verkeersveiligheid. Door met een sensor te detecteren of iemand achter het stuur in slaap dreigt te vallen of zelfs door gedrag van medeweggebruikers boos wordt, kun je werken aan de veiligheid. De toepassingsmogelijkheden zijn enorm.” 
   
 5. Waarom is dit onderwerp belangrijk? 

  ​“Ik denk dat technologie volop kansen biedt voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. We moeten deze kansen omarmen en nuttig inzetten om de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten te verrijken en de zorgkosten te verlagen. De reguliere gezondheidszorg loopt voorop in de ontwikkelingen. Kijk je daarentegen naar de verstandelijke gehandicaptenzorg, dan staan de technologische toepassingen nog in de kinderschoenen. Ontwikkelen van (sensor-)technologie is kostbaar. Waarom zou je de innovatie dan niet uit een ander vakgebied halen en vertalen naar de verstandelijk gehandicaptenzorg? Verder zijn mensen met een verstandelijke beperking vooral een fantastische doelgroep om dingen voor te doen en verrijken ze ons leven met hun puurheid en oprechtheid. Elke keer als ik met hen op pad ben, word ik zelf ook blij. Bovendien is het een kwetsbare groep die de aandacht van de samenleving verdient en ook nodig heeft.” 

Meer weten?

Erwin Meinders spreekt 15 septemebr 2017 op het congres Verstandelijk beperkt én dement: herkennen en erkennen’.

Bekijk hier het volledige programma