Prev Next
Als je dreigt je baan kwijt te raken is dat een onzekere situatie. Wat kun je beter wel of niet doen? Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over ontslag.

Moet je bezwaar maken tegen je ontslag om het recht te behouden op een uitkering? En kun je zomaar een vaststellingsovereenkomst tekenen waarin je werkgever en jij het ontslag onderling regelen? Lees hier het antwoord op deze en andere vragen over ontslag. 

Heb je nog andere vragen of onzekerheden over je baan? Leg je vraag gerust eens voor aan de juridische helpdesk. Goed geïnformeerd sta je steviger in je schoenen. 
 

Veelgestelde vragen over ontslag

 1. Mijn werkgever gaat reorganiseren en mijn functie komt te vervallen. Kan dat zomaar?
  Door een reorganisatie kan je functie vervallen en kun je boventallig worden. Bijvoorbeeld vanwege een slechte financiële situatie of omdat je werkgever een andere organisatiestructuur voor ogen heeft. Maar je kan niet ‘zomaar' op straat komen te staan. Je werkgever moet hiervoor eerst een ontslagaanvraag bij het UWV indienen wegens bedrijfseconomische redenen. Je werkgever moet de redenen voor ontslag aannemelijk maken in de ontslagaanvraag.

  Ook moet je werkgever de ontslagvolgorde correct toepassen. Met andere woorden: ben jij daadwerkelijk degene die voor ontslag in aanmerking komt? De ontslagvolgorde wordt bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. De basis daarvoor is je functie en leeftijd. Het ligt genuanceerder, maar kortgezegd komt het erop neer dat binnen een groep met dezelfde functie en dezelfde leeftijd, als eerste degenen worden ontslagen die het kortst in dienst zijn.

  Let er dan ook goed op dat je bent afgespiegeld in je huidige en werkelijke functie. Dus niet dat je binnen de functiegroep verpleegkundigen wordt afgespiegeld, terwijl je eigenlijk hoofdverpleegkundige van de afdeling bent en daarom afgespiegeld zou moet worden binnen de functiegroep hoofdverpleegkundigen.

  Als het UWV de ontslagaanvraag goedkeurt, ontvangt de werkgever een ontslagvergunning. Daarmee kan hij de arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand en met inachtneming van de geldende werkgeversopzegtermijn opzeggen (minus een maand). Het UWV kent geen ontslagvergoeding toe. Mogelijk ontvang je wel een ontslagvergoeding op grond van een sociaal plan.
   
 2. Moet ik protesteren tegen mijn ontslag om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering?
  Alleen de uitkeringsinstantie kan uitspraken doen over de aanspraak op een uitkering, maar in principe hoef je niet te protesteren tegen ontslag om gebruik te kunnen maken van een werkloosheidsuitkering.

  Het gaat erom dat je niet verwijtbaar werkloos bent. Je bent bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos als het initiatief tot ontslag bij jou ligt, als er een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld ziekte) of als er een dringende reden voor ontslag is (bijvoorbeeld diefstal). Je bent dus niet verplicht om bezwaar te maken tegen een ontslagaanvraag van je werkgever bij het UWV. Je moet er wel rekening mee houden dat als je geen bezwaar maakt, de kans groter is dat het UWV een ontslagvergunning afgeeft.
   
 3. Wat is een vaststellingsovereenkomst en kan ik daar zomaar op ingaan?
  In de praktijk wordt ontslag vaak onderling geregeld. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval via een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Je werkgever kan je in zo’n geval een ontslagvergoeding aanbieden. De vergoeding wordt in het algemeen gebaseerd op de neutrale kantonrechtersnorm. Je leeftijd en dienstjaren vormen de basis voor de formule die daarvoor toegepast wordt. Als je werkgever een vaststellingsovereenkomst aan je voorlegt, dan is het raadzaam om niets toe te zeggen, deze niet te tekenen en aan te geven dat je een jurist gaat raadplegen en erop terug zal komen.
   
 4. Ik ben ziek. Kan ik dan ook ontslagen worden bij een reorganisatie?
  Tijdens de eerste 104 weken ziekte geldt er een opzegverbod. Je werkgever mag de arbeidsovereenkomst in deze periode niet opzeggen. Dat betekent echter niet dat je helemaal veilig bent bij een reorganisatie. De werkgever zal in dat geval niet de ontslagroute via het UWV kiezen, maar de kantonrechter kunnen vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Overigens vervalt het opzegverbod tijdens ziekte als een bedrijfsonderdeel of de hele de onderneming ermee stopt.
   
 5. Mijn werkgever loopt achter met de loonbetaling en er dreigt faillissement, wat nu?
  Er dreigt in dat geval blijvende betalingsonmacht van je werkgever. Bij blijvende betalingsonmacht van je werkgever neemt het UWV (een deel van) de loonbetaling over. Zet goed op een rijtje wat je nog allemaal van je werkgever aan salaris moet ontvangen en ga deze bedragen formeel vorderen bij je werkgever of misschien al bij het UWV of de curator.

  Je moet (dreigende) blijvende betalingsonmacht van je werkgever tijdig melden bij het UWV. Als je werkgever daadwerkelijk failliet gaat, dan neemt de curator de regie over. De curator mag je arbeidsovereenkomst opzeggen. Vaak wordt aan je gevraagd om door te werken en het advies is om op dat verzoek in te gaan. In veel gevallen zijn er gegadigden om de organisatie over te nemen. Bij een overname zal je mogelijk bij de overnemende partij in dienst kunnen treden. Houd er rekening mee dat je bij faillissement je anciënniteit (dienstjaren) verliest.
   
 6. In verband met een reorganisatie heeft mijn werkgever met de Ondernemingsraad (OR) een Sociaal Plan gesloten. Wat is een Sociaal Plan en ben ik hieraan gebonden?
  Je werkgever wil de nadelige gevolgen die de reorganisatie voor de medewerkers heeft dan zoveel mogelijk verzachten of beperken. Dat kan door een Sociaal Plan te sluiten. Je werkgever hoeft dit trouwens niet te doen.

  In een Sociaal Plan kunnen afspraken staan over bijvoorbeeld de ontslagvolgorde, de herplaatsingsprocedure en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Je kunt het Sociaal Plan zien als een voorstel van je werkgever, dat je kunt accepteren of kunt weigeren. De OR vertegenwoordigt de achterban en kan geen afspraken voor een individuele werknemer maken. Je bent daarom niet gebonden aan dit Sociaal Plan.
   
 7. Door een reorganisatie vervalt mijn functie. Mijn werkgever heeft mij een voorstel tot beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst gedaan. Kan de Ondernemingsraad mij helpen bij de onderhandelingen?
  Nee, dat kan niet. De Ondernemingsraad richt zich namelijk op collectieve zaken en behartigt geen individuele belangen. Dit orgaan kan je dus niet bijstaan bij de onderhandelingen over een vertrekregeling. Roep de hulp in van je rechtsbijstandverzekering als je te maken krijgt met ontslag.

Heb je nog vragen? Schakel voor een kort juridisch advies de gratis juridische helpdesk in van NurseStation. 

 

 

 

Hangt er een ontslag boven je hoofd of heb je vragen over je arbeidscontract? NurseStation geeft op de site regelmatig tips en advies over deze onderwerpen. Daarnaast biedt NurseStation:
 

Log in om de reviews te lezen of zelf een review te plaatsen.